hmmm… | psychologický podcast
O návrate do škôl - prečo chlapci na hodinách plačú a ako dôvera lieči rodičovskú úzkosť?

O návrate do škôl - prečo chlapci na hodinách plačú a ako dôvera lieči rodičovskú úzkosť?

June 17, 2021

O tom, že deti a mladí ľudia prežívajú celé obdobie pandémie najťažšie sa vravelo aj písalo už veľa. A nie bezdôvodne. Veď výrazne zvýšenú mieru pocitov úzkosti a depresie práve v tejto vekovej kategórii dokazovala nielen naša skúsenosť na linkách dôvery, ale už aj prvé výskumy medzi študentmi a študentkami zo začiatku tohto roka. Aj preto odborníčky a odborníci volali po čo najskoršom návrate detí a dospievajúcich do škôl. Rovnako však upozorňovali na to, že to ako sa vynútená izolácia a stres na mladých ľuďoch podpísali, skutočne zistíme až neskôr.

Čo sa teda teraz, vyše mesiac po znovu otvorení, v školách deje? Ako sa deti a mladí ľudia cítia, čo prežívajú a zvládajú opäť klasické vyučovanie? A aké je to pre učiteľov a rodičov? A prečo s príchodom pekného počasia nedošlo k očakávanej úľave, ale práve naopak? Nielen o týchto témach, ale hlavne o tom, čo pomáha na vyčerpanie, strach a úzkosť a ako najlepšie využiť letné prázdniny sme sa rozprávali so psychologičkou z Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu UPJŠ v Košiciach prof. Mgr. Andreou Madarasovou Geckovou, PhD. a psychológom a programovým riaditeľom IPčka PhDr. Marekom Madrom, PhD.

------------

00:00
Úvod

01:43
Potvrdili sa predpoklady odborníkov o tom, ako sa prejaví pandémia na deťoch po návrate do škôl?

05:29
Nakoľko sú v týchto dňoch, mesiac po otvorení škôl, vytažené linky pomoci? Čo trápi deti a mladých ľudí?

14:45
Ktoré naše schopnosti a návyky boli izoláciou najviac zasiahnuté a musíme sa ich nanovo začať učiť?

21:03
Ako deti popisujú svoje momentálne prežívanie? Aká je atmosféra v triedach a školách?

25:49
Je kľúčom k zdravému dospievaniu detí len chodiť fyzicky do školy medzi rovesníkov? Alebo je úloha školy ešte v niečom inom?

32:33
Ako sa cítia učitelia a rodičia?

33:50
Čo sú varovné znaky, že dieťa prežíva ťažkosti? Môže si niečo všimnúť aj samé? Ako mu môže pomôcť okolie?

39:48
Môže dieťa alebo dospievajúci spraviť pre seba niečo aj sám? Ako mu pomôžu na poradniach IPčka? Prečo nie je pre deti dostupná odborná pomoc?

47:16
Čo môžu robiť učiteľky, učitelia a iný pedagogický zamestnanci škôl?

53:37
Ako môžu pomôcť rodičia? Ako môžu poslúžiť  aj vianočné rituály?

01:00:33
Ako správne využiť prázdniny? Prečo mnohí rodičia tlačia svoje deti do výkonov?

------------

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov:

⌲ IPčko.sk: ipcko.sk 
⌲ Dobrá linka: dobralinka.sk 
⌲ Krízová linka pomoci: krizovalinkapomoci.sk, 0800 500 333

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:

⌲ Facebook: facebook.com/hmmmpodcast 
⌲ Instagram: instagram.com/hmmm_podcast 
⌲ Youtube: youtube.com/user/IPcko 
⌲ E-mail: podcast@ipcko.sk 

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc:

⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu): patreon.com/ipckohmmm 
⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko): ipcko.darujme.sk/3057 
⌲ Prenájom štúdia: ipcko.sk/prenajmite-si-studijko-na-nahravanie-podcastu 

hmmm... pre Vás pripravujú:

⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko instagram.com/marek__franko   
⌲ Odborný dohľad: PhDr. Marek Madro, PhD. instagram.com/marcusmadro, PaedDr.Zuzana Juráneková instagram.com/zuzkajuranekova, Mgr. Lenka Nemcová instagram.com/happylela

Myseľ, telo, bolesť. Prečo sa mladí ľudia sebapoškodzujú?

Myseľ, telo, bolesť. Prečo sa mladí ľudia sebapoškodzujú?

June 3, 2021

Nebolo to zase až tak dávno, keď sa za bolesť považovala len tá fyzická, telesná. Poslaním nášho podcastu a liniek dôvery je však hovoriť aj o bolesti psychickej, teda duševných ťažkostiach, ktoré nás trápia rovnako ako choroby, či zranenia. A mohlo by sa zdať, že ak máte práve bolesť na duši, to posledné po čom túžite je, aby vás bolelo aj telo.

Nuž, nemusí to tak vždy byť. Dôkazom je aj 2591 kontaktov na našich psychologických poradniach len za prvé štyri mesiace roka 2021, v ktorých bolo popisované sebapoškokodzovanie. To ho robí treťou najčastejšou témou našich rozhovorov a dokonca častejšou ako téma Covidu-19.

Prečo to teda tak je? Ako spolu interagujú myseľ a telo, keď sa trápime? Aké formy sebapoškodzovanie má, čo ho podmieňuje a ide len o spôsobenie si bolesti, alebo je celý mechanizmus komplikovanejší? A hlavne ako a čím takéto, niekedy až návykové konanie nahradiť? Aj o tom sme sa rozprávali so psychiatričkou a psychoterapeutkou MUDr. Andreou Platznerovou.

------------

00:00
Úvod

01:22
Ako spolu interagujú telo a myseľ? Napríklad v prípade bolesti?

03:58
Čo pre nás bolesť znamená? Je dobrá, alebo sa jej mám vyhýbať?

06:08
Čo je a čo nie je sebapoškodzovanie? Z čoho pramení toto správanie?

09:03
Môže mať niekto sklon sebapoškodzovať sa v sebe geneticky zakódovaný?

12:43
Patrí tam aj ohrýzanie nechtov?

13:10
Môže sa sebapoškodzovanie vyskytovať aj samostatne, či len v spojitosti s inou ťažkosťou?

14:27
Má sebapoškodzovanie súvis aj so samovraždou? Existuje aj pri ňom Wertherov efekt?

16:35
Sú aj myšlienky na samovraždu problém, ktorý sa oplatí riešiť? Čo hovoria štúdie o „nákazlivosti“ takéhoto konania?

17:47
Týka sa tento problém len mladých ľudí, alebo sa prenáša aj do dospelosti?

20:09
Dá sa ho zbaviť aj bez pomoci odborníka?

22:15
Aké faktory navádzajú, či naopak odrádzajú od sebapoškodzovania?

23:51
Sú šport, tetovania a piercing tiež zdravou zvládacou stratégiou?

25:31
Čo predchádza, ako prebieha akt sebapoškodenia?

27:45
Prečo sa potrebujeme sami trestať? Kde je hranica medzi výčitkami a sebatrestaním?

29:58
Je pre odborníka rozdiel v tom, ak dieťa sebapoškodzovanie ukrýva a keď ho naopak demonštruje?

31:22
Je rovnako závažné opakované aj jednorázové konanie?

32:08
Môže sa jednať aj o ritualizovaný čin?

32:59
Čo nasleduje po akte sebapoškodenia? Prichádzajú pozitívne, či negatívne pocity?

34:38
Sú aj poruchy príjmu potravy formou sebapoškodzovania?

35:04
Môže byť pocit hanby a výčitky rozlišovacím znakom medzi zdravými a nezdravými zvládacími stratégiami?

36:10
Dokáže aj mladý človek sám prísť, že má problém? Alebo to musí rodič, či pedagóg odhaliť sám?

41:13
Aká je úloha najbližšieho okolia?

41:50
Je potrebná odborná pomoc aj vo forme farmakoterapie, či stačí liečba pomocou psychoterapie?

43:10
Je niečo, čo sa pri liečebnom procese sebapoškodzovania neodporúča?

43:45
Ako robiť správnu prevenciu?

45:34
Ako sa naučiť byť pre deti vzorom?

47:14
Čo sú varovné znaky, že sa dieťa sebapoškodzuje? Aká je prevalencia tohto javu v detskej populácii?

48:41
Prečo sa týka viac dievčat ako chlapcov?

49:17
Je aj vybitie agresie zdravá zvládacia stratégia? Kde má svoje limity?

------------

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov:

⌲ IPčko.sk: ipcko.sk 
⌲ Dobrá linka: dobralinka.sk 
⌲ Krízová linka pomoci: krizovalinkapomoci.sk, 0800 500 333

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:

⌲ Facebook: facebook.com/hmmmpodcast 
⌲ Instagram: instagram.com/hmmm_podcast 
⌲ Youtube: youtube.com/user/IPcko 
⌲ E-mail: podcast@ipcko.sk 

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc:

⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu): patreon.com/ipckohmmm 
⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko): ipcko.darujme.sk/3057 
⌲ Prenájom štúdia: ipcko.sk/prenajmite-si-studijko-na-nahravanie-podcastu 

hmmm... pre Vás pripravujú:

⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko instagram.com/marek__franko   
⌲ Odborný dohľad: PhDr. Marek Madro, PhD. instagram.com/marcusmadro, PaedDr.Zuzana Juráneková instagram.com/zuzkajuranekova, Mgr. Lenka Nemcová instagram.com/happylela

Podbean App

Play this podcast on Podbean App