hmmm… | psychologický podcast

Hrubokoží aj tenkokoží. Čo sa môže skrývať za narcistickou poruchou osobnosti?

July 14, 2022

Partneri, partnerky, rodičia, šéfovia, šéfky, politici a političky, umelci, umelkyne, celebrity, nastupujúce generácie, či celá spoločnosť. Ak by vás zaujímalo, čo môže spájať všetky tieto osoby, či skupiny, po zadaní tých správnych slov do internetových vyhľadávačov veľmi ľahko nájdete odpoveď. Všetci a všetky totiž môžu byť narcistami a narcistkami, správať sa narcisticky, či trpieť narcizmom.

Mediálny záujem o narcizmus, narcistické správanie, narcistické vzťahy, narcistické črty, či narcistickú poruchu osobnosti na Slovensku rastie. Aj keď môžete naraziť na výstupy rôznej kvality, v princípe je to dobrá správa. Len otvorenou diskusiou môžeme dosiahnuť detabuizáciu, destigmatízáciu a normalizáciu nielen v tejto, ale aj v celej oblasti psychických ochorení, porúch osobnosti a duševných ťažkostí, a tak ponúknuť pomoc ľuďom, ktorí nimi trpia a ich blízkym.

Preto sme sa nielen o tom, čo je to narcizmus a narcistická porucha osobnosti, aký je medzi nimi rozdiel, kde končí zdravý a začína narcizmus patologický, ale aj o tom, ako byť ľuďom, ktorí ním trpia nápomocný, rozprávali so psychiatričkou, psychoterapeutkou a autorkou viacerých publikácií o narcizme MUDr. Andreou Heretikovou Marsalovou.

------------

Spomenuté a súvisiace epizódy:

⌲ O hraničnej poruche osobnosti s Antonom Heretikom: ipcko.sk/trpia-oni-aj-ich-okolie-aky-je-zivot-ludi-s-hranicnou-poruchou-osobnosti-podla-psychologa-antona-heretika
⌲ O úzkostiach a depresiách s Martinom Milerom: ipcko.sk/spat-k-zakladom-preco-mame-uzkosti-a-depresie
⌲ O psychoterapii s Jánom Ballxom: ipcko.sk/co-vas-caka-na-psychoterapii
⌲ O psychofarmakologickej liečbe s Andrejom Turanom: ipcko.sk/psychofarmakologicka-liecba-antidepresiva-anxiolytika-na-co-sa-pripravit

------------

00:00
Úvod

01:33
Čo je to narcizmus, ako tento pojem správne chápať?

03:51
Čo sú znaky zdravého narcizmu? Ak si neveríme, znamená to, že máme problém s našim narcizmom?

06:29
Kedy sa zdravý narcizmus preklápa do patologického? Kedy hovoríme o zvýraznených črtách osobnosti a kedy už o poruche osobnosti? Kedy je vhodné vyhľadať odbornú pomoc?

09:42
Koľko ľudí trpí podľa štatistík narcistickou poruchou osobnosti? Žijeme v narcistickej dobe?

13:45
Čo sú diagnostické kritériá narcistickej poruchy osobnosti? Je ľahké ju diagnostikovať?

17:33
Aké druhy správania sprevádzajú narcistickú poruchu osobnosti?

22:10
Ako vzniká narcistická porucha osobnosti? Ako môžeme vo výchove ovplyvniť jej vznik u dieťaťa?

27:18
Ako môže pokračovať život s narcistickou poruchou osobnosti v dospelosti? Aká je kvalita ich vzťahov?

32:00
Ako pomôcť ľuďom s narcistickou poruchou osobnosti? Ako s nimi komunikovať, spolupracovať a čo môže pomôcť pri problémoch vo vzťahu?

37:31
Ako prebieha liečba narcistických klientov, klientiek v psychoterapii?

40:22
Nakoľko pacienti a pacientky s narcistickou poruchou osobnosti reflektujú svoje správanie? Je dobré ak poznajú svoju diagnózu?

42:27
Aká je prognóza liečby? Mení sa niečo samovoľne aj vekom?

44:48
Ako si udržať v sebe zdravý narcizmus?

------------

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov:

⌲ IPčko.sk: ipcko.sk 
⌲ Dobrá linka: dobralinka.sk 
⌲ Krízová linka pomoci: krizovalinkapomoci.sk | 0800 500 333
⌲ Klub Machovisko: klubmachovisko.sk
⌲ Káčko - kontaktný bod pre ľudí v krízových životných situáciách: ipcko.sk/kacko
⌲ Mapa pomoci: ipcko.sk/mapa-pomoci

Sledujte nás a komunikujte s nami aj na sociálnych sieťach:

⌲ Facebook: facebook.com/hmmmpodcast 
⌲ Instagram: instagram.com/hmmm_podcast 
⌲ Youtube: youtube.com/user/IPcko 
⌲ E-mail: podcast@ipcko.sk 

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc:

⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu): patreon.com/ipckohmmm 
⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko): ipcko.darujme.sk/3057 
⌲ Prenájom štúdia: ipcko.sk/prenajmite-si-studijko-na-nahravanie-podcastu 

hmmm... pre Vás pripravujú:

⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko instagram.com/marek__franko   
⌲ Dramaturgia: Katka Makara instagram.com/katkamakara
⌲ Odborný dohľad: PhDr. Marek Madro, PhD. MBA instagram.com/marcusmadro, PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA instagram.com/zuzkajuranekova, Mgr. Lenka Nemcová instagram.com/happylela

Podbean App

Play this podcast on Podbean App