hmmm… | psychologický podcast

Inklúzia - utopický sen, alebo reálna možnosť?

May 7, 2021

Skúste na chvíľu zaspomínať, koľko ste mali spolužiakov a spolužiačok so zdravotným znevýhodnením za všetky Vaše žiacke a študentské roky. Ja by som veru viac ako päť nenapočítal. A to dokonca ani nie priamo v mojich triedach, ale v rámci celých škôl. Najhoršie však je, že mi ani nikdy nenapadlo, kde takéto deti sú a kde sa vôbec vzdelávajú. Pre mňa, ale určite aj mnohých iných do istého veku jednoducho neexistovali.

Dnes je to však inak a spoločnosť a zvlášť školstvo sa začína pomaly otvárať aj ľuďom s rôznymi druhmi postihnutí. A môže za to aj niečo, čo sa nazýva inklúzia a inkluzívne formy vzdelávania. Tie sa už niekoľko rokov celosvetovo snažia presadiť aj organizácie ako OSN a UNESCO.

Čo to teda inklúzia je? Ako v praxi prebieha? Aké možnosti vzdelávania majú dnes deti so zdravotným znevýhodnením, ako na ich psychiku vplýva segregácia a aké výsledky dosahujú deti v inkluzívnych triedach sme sa rozprávali so školskou psychologičkou z Paneurópskej súkromnej základnej školy s prvkami inkluzívnej edukácie a predsedníčkou správnej rady IPčka prof. PhDr. Evou Gajdošovou, PhD.

------------

00:00​
Úvod

01:35
Ako možnosti vzdelávania majú deti so zdravotným znevýhodnením?

03:17
Kedy je dnes dieťa prihlásené do špeciálnej školy?

05:19
Kde sa vzdelávajú deti, ktoré majú iné ako mentálne znevýhodnenie?

07:18
Aký je rozdiel medzi inklúziou a integráciou?

12:39
Prispôsobuje sa pri súčasnom systéme dieťa škole? Či naopak?

13:44
Je cieľom inklúzie maximálna individualizácia prístupu ku každému žiakovi?

16:25
Dokážu dať dnešné školy deťom potrebné životné zručnosti?

17:40
Sú už aj dnešné školy inkluzívne?

18:10
Ako rýchlo sa darí zavádzať inkluzívnu edukáciu do škôl?

24:41
Ako vplýva segregácia na psychiku človeka?

27:40
Aké výhody a nevýhody má život v uzavretej komunite pre ľudí so znevýhodnením?

31:01
Vieme ako spoločnosť prijať odlišnosť?

33:03
Sú učitelia pripravení na to, aby učili aj deti so zdravotným znevýhodnením?

36:15
Môže byť každé dieťa so zdravotným znevýhodnením inkluzívne zaradené do bežnej školy? Kedy je vhodné a kedy nie je vhodné, aby tam bolo umiestnené?

39:40
Ďieťa  s akou diagnózou, môže byť zaradené do inkluzívneho procesu?

42:12
Aké problémy sa vyskytujú v inkluzívnych triedach?

44.25
Čo je to prijímajúca klíma školy? Aké výsledky dosahujú deti v inkluzívnych školách?

49:50
Ako mení vzťahy v triede prechod na druhý stupeň?

53:01
Je možný aj návrat späť na špeciálnu školu? Aké to má výhody a nevýhody?

55:32
Ako funguje Paneurópska základná súkromná škola s inkluzívnym prístupom?

01:01:00
Koľko detí je triede? Všetky môžu ísť následne na strednú školu?

01:02:16
Aká je v inkluzívnej škole úloha školského psychológa?

------------

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov:

⌲ IPčko.sk: ipcko.sk 
⌲ Dobrá linka: dobralinka.sk 
⌲ Krízová linka pomoci: krizovalinkapomoci.sk, 0800 500 333

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:

⌲ Facebook: facebook.com/hmmmpodcast 
⌲ Instagram: instagram.com/hmmm_podcast 
⌲ Youtube: youtube.com/user/IPcko 
⌲ E-mail: podcast@ipcko.sk 

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc:

⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu): patreon.com/ipckohmmm 
⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko): ipcko.darujme.sk/3057 
⌲ Prenájom štúdia: ipcko.sk/prenajmite-si-studijko-na-nahravanie-podcastu 

hmmm... pre Vás pripravujú:

⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko instagram.com/marek__franko   
⌲ Odborný dohľad: PhDr. Marek Madro, PhD. instagram.com/marcusmadro, PaedDr.Zuzana Juráneková instagram.com/zuzkajuranekova, Mgr. Lenka Nemcová instagram.com/happylela

Podbean App

Play this podcast on Podbean App