hmmm… | psychologický podcast
Keď výhra nemusí znamenať víťazstvo, alebo prečo sú rozvody tak náročné?

Keď výhra nemusí znamenať víťazstvo, alebo prečo sú rozvody tak náročné?

August 26, 2021

Kedysi nepredstaviteľné tabu a spoločenská stigma, dnes realita až tretiny manželstiev. Avšak napriek tomu, že rozvod sa stal bežnou súčasťou našej spoločnosti, stále je veľmi náročnou, vyčerpávajúcou až traumatizujúcou skúsenosťou, ktorá môže úplne prevrátiť život všetkých členov rodiny. To vnímame aj my na chatovej linke pomoci IPčko.sk, kde sa od januára tohto roka slovo rozvod vyskytlo až 1741-krát.

Prečo sú teda rozvody pre mnohých tak náročné? Prečo niektoré prebehnú pokojne a iné sa vlečú dlhé roky? A ako rozvod vlastne prebieha, aké pomáhajúce profesie v ňom pôsobia a dokážu vôbec pomôcť? Aj o tom sme sa rozprávali so špeciálnou pedagogičkou, psychoterapeutkou, supervízorkou, metodičkou a rodinnou poradkyňou v rozvodovej aj porozvodovej situácii Mgr. Zuzanou Zimovou.

------------

Spomenuté a súvisiace epizódy:

⌲ O párovom poradenstve s manželmi Zemandlovcami: ipcko.sk/hadky-ziarlivost-nevera-kedy-pomoze-parove-poradenstvo
⌲ O vzťahovej väzbe so Zuzanou Zimovou: ipcko.sk/o-com-je-teoria-vztahovej-vazby-alebo-mozu-za-vsetko-vasi-rodicia
⌲ O nenásilnej komunikácii s Petrom Kuklišom: ipcko.sk/ked-slova-ublizuju-najviac-ako-tomu-zabranit

------------

00:00
Úvod

01:14
Prečo nám rozvody a rozchody nie sú príjemné?

03:26
Stále som sebou rozvody nesú aj spoločenskú stigmu?

04:05
Čo sa dá robiť pred tým ako sa začne samotné rozvodové konanie, aby sme zabránili vyostrovaniu konfliktov? Čo je to psychorozvod?

08:02
Čo počas rozvodov vytvára konflikty? Čo ich sýti?

10:45
Ako zranenia a konflikty formujú náš postoj k partnerke, či partnerovi?

13:52
Konajú partneri v rozvode úmyselne proti sebe? Či ide len o pud sebazáchovy?

15:02
Dokáže rozvodový konflikt vytiahnuť negatívne správanie aj z inak slušných a pokojných ľudí? Je možné zvyšovať svoju obranyschopnosť voči konfliktom?

17:56
Ako na súde prebieha rozvodové konanie?

20:29
Čo je to rodičovská dohoda? Aká je úloha kolízneho opatrovníka?

23:18
Čo je to najlepší záujem dieťaťa?

25:23
Snažia sa súdy ešte zachraňovať manželstvá?

26:48
Môže súd nariadiť partnerom aj návštevu odborníka? Ako prebieha takéto poradenstvo? Koľko trvá?

31:52
Čo je to Cochemský model rozvodového konania? Čo sú jeho výhody? Čo je to klanová vojna?

35:41
Čo skúma súd, keď musí rozhodnúť o zverení dieťaťa do osobnej, či striedavej starostlivosti? Prebieha aj vypočutie názoru dieťaťa kolíznym opatrovníkom?

39:12
Je pre rodičov v konflikte ľahké zabudnúť na potreby a názor dieťaťa?

40:13
Aká je pri rozvode úloha súdnych znalcov?

41:06
Dá sa aj pri dlhých a konfliktných rozvodoch dospieť k dohode?

42:17
Prečo dokáže komplikovaný rozvod dohnať ľudí až k mareniu súdneho rozhodnutia?

43:54
Ako zastaviť vyostrovanie konfliktov? Je nutná psychoterapia?

46:24
Čo môžu robiť priatelia a širšia rodina, keď chcú partnera/partnerov podporiť, ale nechú ich naopak povzbudzovať k ďalšiemu boju?

48:38
Čo môže človek spraviť sám pre seba, keď sa nedarí konflikt utlmiť a nastaviť korektný vzťah?

50:48
Prečo sa konflikty v čase neutlmujú, ale vyostrujú? Aké následky má nevyriešený konflikt?

------------

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov:

⌲ IPčko.sk: ipcko.sk 
⌲ Dobrá linka: dobralinka.sk 
⌲ Krízová linka pomoci: krizovalinkapomoci.sk, 0800 500 333

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:

⌲ Facebook: facebook.com/hmmmpodcast 
⌲ Instagram: instagram.com/hmmm_podcast 
⌲ Youtube: youtube.com/user/IPcko 
⌲ E-mail: podcast@ipcko.sk 

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc:

⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu): patreon.com/ipckohmmm 
⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko): ipcko.darujme.sk/3057 
⌲ Prenájom štúdia: ipcko.sk/prenajmite-si-studijko-na-nahravanie-podcastu 

hmmm... pre Vás pripravujú:

⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko instagram.com/marek__franko   
⌲ Odborný dohľad: PhDr. Marek Madro, PhD. MBA instagram.com/marcusmadro, PaedDrZuzana Juráneková, MBA instagram.com/zuzkajuranekova, Mgr. Lenka Nemcová instagram.com/happylela

Trauma, PTSP, EMDR. Čo spája duševné zranenia, flashbacky a pohyby očí?

Trauma, PTSP, EMDR. Čo spája duševné zranenia, flashbacky a pohyby očí?

August 12, 2021

Nehody, tragédie, útoky ale aj šikana, domáce a sexuálne násilie, či dokonca pôrod, rozvod, alebo aj celé detstvo. Či je náš život v ohrození, alebo nie, či je to náhla udalosť, alebo dlhší časový úsek, tieto, ale aj mnohé ďalšie životné situácie sú pre nás často tak náročné, že ich nezriedka spájame so slovom trauma a nazývame ich traumatizujúcimi.

Čo si pod tým ale predstaviť? Doživotné následky? Nepríjemné spomienky? Úzkosti a fóbie? Či posttraumatickú stresovú poruchu s jej symptómami akými sú napríklad flashbacky?

Trauma môže mať skutočne mnoho podôb, až majú niektorí problém brať ju vážne.

Preto sme sa o tom čo to trauma skutočne je, čo ju môže spôsobiť a aké následky môže mať, čo je to posttraumatická stresová porucha a ako traumy liečiť napríklad aj metódou EMDR, teda desenzitizáciou a spracovaním pomocou očných pohybov, rozprávali so psychiatrom, psychoterapeutom, psychotraumatológom, EMDR supervízorom a prezidentom Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR MUDr. Danielom Ralausom.

------------

Rozhovor so psychotraumatologičkou Hanou Vojtovou: youtu.be/Lc-nNAkNauc

------------

00:00
Úvod

01:34
Môžu akékoľvek udalosti a situácie spôsobiť traumu?

04:45
Je rovnako traumatizujúca vážna tragédia aj smutné detstvo? Čo sú veľké a malé traumy?

07:41
Môže byť traumatizujúci aj rozchod?

10:17
Líšia sa traumy v dopade na život človeka? Čo zvyšuje odolnosť voči traumám?

12:37
Aké následky môže mať detstvo, kde sa síce nič "zlé" nestane, ale chýba tam prijatie a láska? Čo je to komplexná posttraumatická stresová porucha?

20:21
Ako prebieha spracovanie, či nespracovanie negatívnej udalosti?

30:36
Existuje transgeneračná, kolektívna, či historická trauma?

33:28
Aký je rozdiel medzi akútnou stresovou reakciou a posttraumatickou stresovou poruchou?

40:17
Ako dlho po udalosti sa môže objaviť PTSP?

43:16
Prečo spoločnosť neverí traumatizovaným ľuďom?

44:40
Čo všetko môže byť spúšťačom flashbacku? Ako s nimi pracovať?

49:41
Ako možno traumy a PTSP liečiť?

56:01
Ako funguje terapia EMDR?

01:07:06
Stačí na spracovanie traumy spoznanie jej okolností? Spoznanie nášho príbehu? Čo je to posttraumatický rast?

01:10:50
Je pre spracovanie traumy dôležité aj odpustenie? Je vôbec reálne ho očakávať?

01:16:43
Ako pomôcť ľuďom s traumou?

01:18:39
Čo môžu robiť rodičia aby na deti nepreniesli svoju traumu?

------------

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov:

⌲ IPčko.sk: ipcko.sk 
⌲ Dobrá linka: dobralinka.sk 
⌲ Krízová linka pomoci: krizovalinkapomoci.sk, 0800 500 333

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:

⌲ Facebook: facebook.com/hmmmpodcast 
⌲ Instagram: instagram.com/hmmm_podcast 
⌲ Youtube: youtube.com/user/IPcko 
⌲ E-mail: podcast@ipcko.sk 

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc:

⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu): patreon.com/ipckohmmm 
⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko): ipcko.darujme.sk/3057 
⌲ Prenájom štúdia: ipcko.sk/prenajmite-si-studijko-na-nahravanie-podcastu 

hmmm... pre Vás pripravujú:

⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko instagram.com/marek__franko   
⌲ Odborný dohľad: PhDr. Marek Madro, PhD. MBA instagram.com/marcusmadro, PaedDrZuzana Juráneková, MBA instagram.com/zuzkajuranekova, Mgr. Lenka Nemcová instagram.com/happylela

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App