hmmm… | psychologický podcast
Prečo začali psychológovia IPčka pátrať po nezvestných osobách?

Prečo začali psychológovia IPčka pátrať po nezvestných osobách?

October 21, 2021

Možno si spomeniete, že o KITIPe, teda Krízovom intervenčnom tíme IPčko, sme sa už v našom podcaste rozprávali. Hovorili sme, že jeho úlohou je pomáhať ľuďom v krízových situáciách nie od počítača, či cez telefón, ako sa to deje na našich linkách pomoci, ale priamo v teréne.

Čo to má však spoločné s pátraniami po nezvestných osobách, ktorým sa teraz psychológovia a ďalší vyškolení odborníci z tohto tímu najviac venujú? A ako sa k tejto činnosti dostali, čo je ich úlohou v systéme záchranných zložiek, ako vlastne pátranie prebieha a čím môžeme zvýšiť šancu na nájdenie nášho blízkeho?

Aj o tom sme sa rozprávali so psychológom KITIPu a riaditeľom občianskeho združenia IPčko PhDr. Marekom Madrom, PhD. MBA a Jozefom Juhošom, riaditeľom občianskeho združenia Pohotovostný pátrací tím.

------------

00:00
Úvod

01:14
Čo je to Krízový intervenčný tím IPčko (KITIP), aká je jeho úloha a prečo sa začal zúčastňovať pátraní po nezvestných osobách?

04:07
Čo je to Pohotovostný pátrací tím (PPT), ako a prečo vznikol?

05:42
Aký je oficiálny postup pri pátraní po nezvestných osobách?

07:03
Je pravdou, že nahlasovať nezvestnosť môžeme až po 24 hodinách?

08:07
Ktoré záchranné zložky sa zapájajú do pátrania? Aká je úloha psychológov?

12:33
Aké sú hlavné úlohy a činnosti dobrovoľníkov z PPT?

14:02
Kto všetko môže pomôcť pri pátraní?

17:33
Čo sú najčastejšie dôvody, pre ktoré sa ľudia stanú nezvestnými? Darí sa ich nájsť ešte živých?

20:50
Koľko sa môže polícia venovať pátraniu?

21:20
Aké emócie môžu ľudia prežívať v čase pátrania po ich blízkom?

24:53
Prijímajú rodiny nezvestných pomoc od psychológov IPčka?

28:10
Ako vyzerá nefungujúca komunikácia medzi rodinou a záchrannými zložkami a aké dôsledky môže mať? Ako sa prejavuje kríza v našom správaní?

33:54
Prečo je pri pátraní dôležitý každý detail?

34:55
Sú psychológovia v kontakte s rodinou nezvestného non-stop?

37:12
Ako dlho je poskytovaná psychologická pomoc a aké následky pre jednotlivcov aj rodinu môže mať jej neposkytnutie?

40:58
Sú pátrania po ľuďoch v ohrození samovraždou v niečom odlišné?

47:04
Čo prežívajú samotní nezvestní, ak sa ich podarí nájsť včas?

48:04
Aké práva a povinnosti majú organizácie, ktoré sú členom Integrovaného záchranného systému?

51:09
Čo môžeme spraviť aby sme urýchlili nájdenie nášho blízkeho? Čo nám môže pomôcť psychicky to ustáť?

------------

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov:

⌲ IPčko.sk: ipcko.sk 
⌲ Dobrá linka: dobralinka.sk 
⌲ Krízová linka pomoci: krizovalinkapomoci.sk | 0800 500 333
⌲ Káčko - kontaktný bod pre ľudí v krízových životných situáciách: ipcko.sk/kacko

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:

⌲ Facebook: facebook.com/hmmmpodcast 
⌲ Instagram: instagram.com/hmmm_podcast 
⌲ Youtube: youtube.com/user/IPcko 
⌲ E-mail: podcast@ipcko.sk 

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc:

⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu): patreon.com/ipckohmmm 
⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko): ipcko.darujme.sk/3057 
⌲ Prenájom štúdia: ipcko.sk/prenajmite-si-studijko-na-nahravanie-podcastu 

hmmm... pre Vás pripravujú:

⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko instagram.com/marek__franko   
⌲ Odborný dohľad: PhDr. Marek Madro, PhD. MBA instagram.com/marcusmadro, PaedDrZuzana Juráneková, MBA instagram.com/zuzkajuranekova, Mgr. Lenka Nemcová instagram.com/happylela

Aj na nich záleží. O čom je dnešné otcovstvo a ako byť dobrým otcom?

Aj na nich záleží. O čom je dnešné otcovstvo a ako byť dobrým otcom?

October 7, 2021

Žijeme v dobe informačnej. A tak sa na nás zo všetkých strán valia teoretické aj praktické poznatky z rôznych oblastí nášho života, medzi inými aj o deťoch, rodičovstve alebo výchove. A je určite len a len prirodzené, že tieto témy najviac zaujímajú ženy a matky, a preto je v rôznych článkoch, publikáciách, či podcastoch väčšinou zastúpený najmä ich ženský, materský, či všeobecne rodičovský pohľad.

Otcovia a muži sa v mnohom z toho určite vedia nájsť, isto však uznáte, že ich postoje, prežívanie a úlohy v rodine, či výchove majú predsa len svoje špecifiká a nemalo by sa na ne zabúdať.

Preto sme sa nielen o tom aké je to byť otcom, aké sú jeho funkcie a roly v rodine, ako muž vplýva na vývin svojich detí, ale aj o tom, či zažívame krízu otcovstva a ako byť dobrým otcom rozprávali so psychológom z Inštitútu psychológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Doc. Mgr. Petrom Babinčákom, PhD.

------------

Spomenuté a súvisiace epizódy:

⌲ O materstve s Denisou Zlevskou: ipcko.sk/materstvo-ako-z-reklamy-na-to-zabudnite-takto-vyzera-skutocny-zivot-matiek
⌲ O psychológii pôrodu s Katarínou Jandovou: ipcko.sk/porod-nemusi-byt-horor-ako-na-to
⌲ O vzťahovej väzbe so Zuzanou Zimovou: ipcko.sk/o-com-je-teoria-vztahovej-vazby-alebo-mozu-za-vsetko-vasi-rodicia
⌲ O párovom poradenstve s manželmi Zemandlovcami: ipcko.sk/hadky-ziarlivost-nevera-kedy-pomoze-parove-poradenstvo

------------

00:00
Úvod

01:24
Zažívame v súčasnosti krízu otcovstva?

04:41
Ako sa historicky menil pohľad na otcov a otcovstvo?

09:50
Je nejasnosť rolí otca fenoménom len dnešnej doby? Kto je vlastne otec? Aká je jeho pozícia v rámci teórie o vzťahovej väzbe?

16:09
Ako sa v živote dieťaťa môže prejaviť ak má, alebo nemá vybudovanú bezpečnú (aktivačnú) vzťahovú väzbu?

19:08
Kto môže nahradiť úlohy otca? Je to vôbec možné?

24:06
Čo môže brániť mužom v tom, aby sa stali otcami, či prijali otcovskú rolu?

28:51
Existuje otcovský pud? Prečo niektorí muži považujú dieťa za konkurenciu?

32:51
Aký výzvy na otcov čakajú pred aj po narodení dieťaťa?

35:43
Je obdobie vo vývine dieťaťa, kedy má otec významnejšiu úlohu?

39:20
Aký je rozdiel v úlohách otca pri výchove dievčat a chlapcov? Aké sú dopady tvrdej výchovy na život detí?

47:39
Môže otec zvládnuť všetky úlohy, ktoré sa od neho v súčasnosti očakávajú? Záleží viac na kvalite, či na kvantite času stráveného s deťmi?

51:02
Kedy sa otec stáva otcom? Prečo mu to najprv musí matka dovoliť?

55:00
Ako byť dobrým otcom?

58:55
Čo je na otcovstve krásne?

------------

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov:

⌲ IPčko.sk: ipcko.sk 
⌲ Dobrá linka: dobralinka.sk 
⌲ Krízová linka pomoci: krizovalinkapomoci.sk | 0800 500 333
⌲ Káčko - kontaktný bod pre ľudí v krízových životných situáciách: ipcko.sk/kacko

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:

⌲ Facebook: facebook.com/hmmmpodcast 
⌲ Instagram: instagram.com/hmmm_podcast 
⌲ Youtube: youtube.com/user/IPcko 
⌲ E-mail: podcast@ipcko.sk 

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc:

⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu): patreon.com/ipckohmmm 
⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko): ipcko.darujme.sk/3057 
⌲ Prenájom štúdia: ipcko.sk/prenajmite-si-studijko-na-nahravanie-podcastu 

hmmm... pre Vás pripravujú:

⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko instagram.com/marek__franko   
⌲ Odborný dohľad: PhDr. Marek Madro, PhD. MBA instagram.com/marcusmadro, PaedDrZuzana Juráneková, MBA instagram.com/zuzkajuranekova, Mgr. Lenka Nemcová instagram.com/happylela

Podbean App

Play this podcast on Podbean App