hmmm… | psychologický podcast
Trpia oni, aj ich okolie. Aký je život ľudí s hraničnou poruchou osobnosti podľa psychológa Antona Heretika?

Trpia oni, aj ich okolie. Aký je život ľudí s hraničnou poruchou osobnosti podľa psychológa Antona Heretika?

May 20, 2021

Pri vatre premŕzam, hladný som za stolom/plačem pri kolíske, smejem sa nad hrobom/kto chce byť slobodný - toho vždy lanom spútam/k tým, čo ma neradi, ja naveky sa pútam…

Toto je len niekoľko veršov z balady Françoisa Villona, ktorá údajne najvýstižnejšie popisuje psychické ochorenie s názvom Hraničná porucha osobnosti. No veď posúďte - odborná literatúra medzi jej charakteristiky radí emočnú nestálosť, nejasné predstavy o sebe a svojich cieľoch, intenzívne a nestále medziľudské vzťahy a chronické pocity prázdna.

Aj keď ide podľa názoru niektorých odborníkov v súčasnosti o najčastejšiu poruchu osobnosti, našej spoločnosti tzv. HPO ešte stále nie je príliš známa. Viditeľné sú skôr ťažkosti, ktoré ju často sprevádzajú ako závislosti, depresie, či poruchy príjmu potravy. Aj preto tí, čo ňou trpia často nevedia nájsť pochopenie.

Ako im teda môžeme pomôcť? Kedy a ako takáto porucha vzniká? Ako ovplyvňuje rôzne oblasti života a dá sa vôbec liečiť? Aj tom sme sa rozprávali s klinickým a forenzným psychológom a súdnym znalcom, prof. PhDr. Antonom Heretikom, PhD.

------------

François Villon - Balada zo súťaže v Blois

Smädom sa zadúšam pri studni, plnej rosy,
aj ruky studené pália ma plápolom,
doma som cudzinec, čo kliatbou lásku prosí,
pri vatre premŕzam, hladný som za stolom
nahý jak biskupi, lysý sťa Absolón - 
smejem sa plačúcky a bez nádeje úfam.
Posilu prijímam, keď klesajúci stúpam,
krásne sa zabávam vždy, keď som plný nudy.
Jak steblo pevný som, štedrý jak starý skupáň - 
i keď ma vítajú psom, ktorý cerí zuby.

Pevným je pre mňa vždy len vratké, slabé čosi.
Jas? Za ten pokladám tmu s ťažkým práporom.
Verím vždy iba v to, čo pochybnosti nosí,
pri kladoch zmáram sa vždycky so záporom,
vyhral som pri prehre, stiahol sa s náporom,
za svitu vždycky si nad skorou nocou zúfam,
a keď spím - bdelý som. V strechu si zase trúfam,
čo aj som v bezpečí - stále sa bojím zhuby.
Nikto mi nezomrel, ni niečo zdedím tu, tam - 
i keď ma vítajú psom, ktorý cerí zuby.

Mám plno starostí - ako sa rosa kosí.
Bohatstvá získavam mrhaním za stolom.
Tým, čo ma pochvália - rozbíjam z vďaky nosy,
pravdou je pre mňa lož so svojim zákonom.
Plačem pri kolíske, smejem sa nad hromom,
havran mne biely je a na vzduchu ja stúpam,
kto chce byť slobodný - toho vždy lanom spútam,
ten, kto mi uškodil - vrúcne ma vlastne ľúbi.
K tým, čo ma neradi, ja naveky sa pútam - 
i keď ma vítajú psom, ktorý cerí zuby.

Hoc na nič nemyslím - jednostaj mnoho hútam,
slobodu vyznávam tým, že sa korím putám - 
mám také ticho rád, v ktorom čuť hukot trúby.
Na záloh pomýšľam, keď v svojej kase kutám - 
i keď ma vítajú psom, ktorý cerí zuby.

z knihy François Villon - Dielo (Tatran, 1981), preložil Ivan Mojtík

------------

00:00
Úvod

01:37
Čo sú to poruchy osobnosti? Čo je v nás porušené?

04:01
Definuje porucha osobnosti celú našu osobnosť a náš život?

05:14
Aký je rozdiel medzi hraničným a impulzívnym typom emočne nestabilnej poruchy osobnosti?

08:01
Prečo nemajú ľudia s impulzívnym typom ENPO pochybnosti o svojej identite?

08:51
Prečo sa o hraničnom type hovorí viac ako o impulzívnom?

10:38
Ako a kedy HPO vzniká?

13:07
Musia sa symptómy vekom zákonite zhoršovať?

13:47
Čo sa musí udiať v ranom detstve človeka, aby sa v ňom rozvinula HPO?

15:14
Prečo sú mladí ľudia s HPO často súčasťou subkultúr a sú tzv. "problémové deti"?

17:12
Ako vyzerajú partnerské vzťahy ľudí s HPO?

19:13
Dokážu si udržať dlhodobý vzťah, či manželstvo?

20:23
Ako vyzerá nedodržiavanie hraníc vo vzťahu?

23:51
Ako sa naučiť rešpektovať hranice - vlastné aj druhých ľudí?

26:36
Aké iné ťažkosti sa vyskytujú u ľudí s HPO?

28:34
Môže mať niekto viacero porúch osobnosti?

30:31
Dá sa HPO ľahko rozoznať?

32:15
Dokáže to spoznať aj človek sám na sebe?

33:04
Ako vidí svet človek s HPO?

34:53
Dá sa HPO liečiť?

37:22
Je na Slovensku dosť odborníkov pre prácu s klientami a klientkami s HPO?

39:52
Môže byť HPO prijatá ako identita a ako ospravedlňovanie konfliktného konania či už zo strany človeka samotného, alebo aj jeho okolím?

43:31
Prečo ľudia s HPO často pristupujú k sebaubližovaniu?

45:32
Koľko trvá terapeutický proces HPO?

46:09
Existuje typický moment, kedy si človek s HPO uvedomí, že potrebuje pomoc odborníka?

47:57
Darí sa klientov a klientky motivovať k dlhodobej spolupráci?

48:55
Čo môže pomôcť pacientom a pacientkám s HPO v terapii a vzťahu s terapeutom, terapeutkou?

49:49
Využívajú sa v liečbe aj psychofarmaká? Dá sa liečiť len nimi?

50:58
Dá sa HPO "vyliečiť"? Alebo dostať pod kontrolu?

51:59
Malo by okolie človeka s HPO vedieť o tomto probléme?

53:33
Aký môže byť realistický a uskutočniteľný cieľ terapie?

54:30
Aký prístup by malo zaujať okolie tohto človeka?

56:00
Čím sa dá začať pri iečbe HPO tu a teraz?

57:13
Ovplyvňuje HPO starobný dôchodok?

------------

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov:

⌲ IPčko.sk: ipcko.sk 
⌲ Dobrá linka: dobralinka.sk 
⌲ Krízová linka pomoci: krizovalinkapomoci.sk, 0800 500 333

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:

⌲ Facebook: facebook.com/hmmmpodcast 
⌲ Instagram: instagram.com/hmmm_podcast 
⌲ Youtube: youtube.com/user/IPcko 
⌲ E-mail: podcast@ipcko.sk 

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc:

⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu): patreon.com/ipckohmmm 
⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko): ipcko.darujme.sk/3057 
⌲ Prenájom štúdia: ipcko.sk/prenajmite-si-studijko-na-nahravanie-podcastu 

hmmm... pre Vás pripravujú:

⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko instagram.com/marek__franko   
⌲ Odborný dohľad: PhDr. Marek Madro, PhD. instagram.com/marcusmadro, PaedDr.Zuzana Juráneková instagram.com/zuzkajuranekova, Mgr. Lenka Nemcová instagram.com/happylela

Inklúzia - utopický sen, alebo reálna možnosť?

Inklúzia - utopický sen, alebo reálna možnosť?

May 7, 2021

Skúste na chvíľu zaspomínať, koľko ste mali spolužiakov a spolužiačok so zdravotným znevýhodnením za všetky Vaše žiacke a študentské roky. Ja by som veru viac ako päť nenapočítal. A to dokonca ani nie priamo v mojich triedach, ale v rámci celých škôl. Najhoršie však je, že mi ani nikdy nenapadlo, kde takéto deti sú a kde sa vôbec vzdelávajú. Pre mňa, ale určite aj mnohých iných do istého veku jednoducho neexistovali.

Dnes je to však inak a spoločnosť a zvlášť školstvo sa začína pomaly otvárať aj ľuďom s rôznymi druhmi postihnutí. A môže za to aj niečo, čo sa nazýva inklúzia a inkluzívne formy vzdelávania. Tie sa už niekoľko rokov celosvetovo snažia presadiť aj organizácie ako OSN a UNESCO.

Čo to teda inklúzia je? Ako v praxi prebieha? Aké možnosti vzdelávania majú dnes deti so zdravotným znevýhodnením, ako na ich psychiku vplýva segregácia a aké výsledky dosahujú deti v inkluzívnych triedach sme sa rozprávali so školskou psychologičkou z Paneurópskej súkromnej základnej školy s prvkami inkluzívnej edukácie a predsedníčkou správnej rady IPčka prof. PhDr. Evou Gajdošovou, PhD.

------------

00:00​
Úvod

01:35
Ako možnosti vzdelávania majú deti so zdravotným znevýhodnením?

03:17
Kedy je dnes dieťa prihlásené do špeciálnej školy?

05:19
Kde sa vzdelávajú deti, ktoré majú iné ako mentálne znevýhodnenie?

07:18
Aký je rozdiel medzi inklúziou a integráciou?

12:39
Prispôsobuje sa pri súčasnom systéme dieťa škole? Či naopak?

13:44
Je cieľom inklúzie maximálna individualizácia prístupu ku každému žiakovi?

16:25
Dokážu dať dnešné školy deťom potrebné životné zručnosti?

17:40
Sú už aj dnešné školy inkluzívne?

18:10
Ako rýchlo sa darí zavádzať inkluzívnu edukáciu do škôl?

24:41
Ako vplýva segregácia na psychiku človeka?

27:40
Aké výhody a nevýhody má život v uzavretej komunite pre ľudí so znevýhodnením?

31:01
Vieme ako spoločnosť prijať odlišnosť?

33:03
Sú učitelia pripravení na to, aby učili aj deti so zdravotným znevýhodnením?

36:15
Môže byť každé dieťa so zdravotným znevýhodnením inkluzívne zaradené do bežnej školy? Kedy je vhodné a kedy nie je vhodné, aby tam bolo umiestnené?

39:40
Ďieťa  s akou diagnózou, môže byť zaradené do inkluzívneho procesu?

42:12
Aké problémy sa vyskytujú v inkluzívnych triedach?

44.25
Čo je to prijímajúca klíma školy? Aké výsledky dosahujú deti v inkluzívnych školách?

49:50
Ako mení vzťahy v triede prechod na druhý stupeň?

53:01
Je možný aj návrat späť na špeciálnu školu? Aké to má výhody a nevýhody?

55:32
Ako funguje Paneurópska základná súkromná škola s inkluzívnym prístupom?

01:01:00
Koľko detí je triede? Všetky môžu ísť následne na strednú školu?

01:02:16
Aká je v inkluzívnej škole úloha školského psychológa?

------------

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov:

⌲ IPčko.sk: ipcko.sk 
⌲ Dobrá linka: dobralinka.sk 
⌲ Krízová linka pomoci: krizovalinkapomoci.sk, 0800 500 333

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:

⌲ Facebook: facebook.com/hmmmpodcast 
⌲ Instagram: instagram.com/hmmm_podcast 
⌲ Youtube: youtube.com/user/IPcko 
⌲ E-mail: podcast@ipcko.sk 

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc:

⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu): patreon.com/ipckohmmm 
⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko): ipcko.darujme.sk/3057 
⌲ Prenájom štúdia: ipcko.sk/prenajmite-si-studijko-na-nahravanie-podcastu 

hmmm... pre Vás pripravujú:

⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko instagram.com/marek__franko   
⌲ Odborný dohľad: PhDr. Marek Madro, PhD. instagram.com/marcusmadro, PaedDr.Zuzana Juráneková instagram.com/zuzkajuranekova, Mgr. Lenka Nemcová instagram.com/happylela

Podbean App

Play this podcast on Podbean App