hmmm… | psychologický podcast

Ani jeden to nemôže vzdať. Ako sa postaviť šikane na školách?

February 11, 2022

Ak by sme hovorili o väzenských ústavoch, či armáde, asi by nás to prekvapilo menej. Aj keď ani v týchto inštitúciách nemá mať miesto, akosi prirodzene tušíme predpoklady, pre ktoré sa tam môže objaviť. Ale keď je reč o základných a stredných školách, a teda o deťoch, pojem šikana nám v prvej sekunde naskočí asi málokedy.

A pritom by možno aj mal, veď podľa výskumov sa s ňou stretol každý druhý žiak, či žiačka a vyskytla sa na 86% škôl na Slovensku. Šikana v rôznej forme a intenzite je teda už skôr pravidlom, než výnimkou v našom školstve. A kam až môže zájsť asi väčšina videla na viacerých nedávno medializovaných udalostiach.

Čím to teda je, že školy sú tak vhodným podhubím pre tento patologický jav a deti jeho aktívnymi aktérmi? Prečo vzniká, čo ju podporuje a hlavne ako ju môžeme zastaviť?

Aj o tom sme sa rozprávali so psychológom IPčka a interným doktorandom Katedry psychologických vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Mgr. Borisom Katrušínom.

------------

Súvisiace epizódy:

⌲ Psychológia domáceho násilia 1/3: Agresor: ipcko.sk/psychologia-domaceho-nasilia-1-3-agresor
⌲ Psychológia domáceho násilia 2/3: Obeť: ipcko.sk/psychologia-domaceho-nasilia-2-3-obet
⌲ Psychológia domáceho násilia 3/3: Okolie: ipcko.sk/psychologia-domaceho-nasilia-3-3-okolie
⌲ Čo prežívajú obete (nielen) sexuálneho násilia?: ipcko.sk/co-prezivaju-obete-nielen-sexualneho-nasilia
⌲ Ako sa brániť pred sexuálnymi predátormi na internete?: ipcko.sk/ako-sa-branit-pred-sexualnymi-predatormi-na-internete
⌲ Keď je u susedov krik: ipcko.sk/ked-je-u-susedov-krik

------------

00:00
Úvod

01:23
Prečo sú naše školy vhodným prostredím pre vznik šikany?

04:10
Ako sa líši šikana od iných prejavov detského správania? Aký je rozdiel medzi teasingom a šikanou?

09:38
Aká klíma a aké faktory v triednom kolektíve podporuje vznik šikany?

15:00
Dajú sa určiť typické situácie, či znaky obete a agresora, ktoré si môžeme všímať?

19:52
Dokáže agresor reflekovať svoje konanie?

22:05
Odohráva sa šikana len na pôde školy? Môže sa odohrávať len čisto vo virtuálnom prostredí?

24:46
Aký je najlepší a najbezpečnejší postup v boji so šikanou?

28:24
Ako môžeme pomôcť obeti?

31:17
Ako podať pomocnú rulu aj agresorom školskej šikany? Pomôže odchod zo školy jedného z aktérov?

33:50
Ako môžu ustáť rodičia vlastné emócie, ktoré sa objavia ak ich dieťa stane aktérom šikany

36:32
Je vhodné mediálne pokrytie prípadov šikany?

38:16
Môže byť za šikanou aj duševné ochorenie?

40:46
Na koho sa obrátiť, ak chceme začať riešiť šikanu, alebo ak sa ocitneme v jej riešení sami?

------------

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov:

⌲ IPčko.sk: ipcko.sk 
⌲ Dobrá linka: dobralinka.sk 
⌲ Krízová linka pomoci: krizovalinkapomoci.sk | 0800 500 333
⌲ Klub Machovisko: klubmachovisko.sk
⌲ Káčko - kontaktný bod pre ľudí v krízových životných situáciách: ipcko.sk/kacko

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:

⌲ Facebook: facebook.com/hmmmpodcast 
⌲ Instagram: instagram.com/hmmm_podcast 
⌲ Youtube: youtube.com/user/IPcko 
⌲ E-mail: podcast@ipcko.sk 

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc:

⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu): patreon.com/ipckohmmm 
⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko): ipcko.darujme.sk/3057 
⌲ Prenájom štúdia: ipcko.sk/prenajmite-si-studijko-na-nahravanie-podcastu 

hmmm... pre Vás pripravujú:

⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko instagram.com/marek__franko   
⌲ Odborný dohľad: PhDr. Marek Madro, PhD. MBA instagram.com/marcusmadro, PaedDrZuzana Juráneková, MBA instagram.com/zuzkajuranekova, Mgr. Lenka Nemcová instagram.com/happylela

Podbean App

Play this podcast on Podbean App