hmmm… | psychologický podcast

Nemôžem za to ja? Čo prežívajú deti počas konfliktu, či rozvodu rodičov?

September 23, 2021

Možno ste sa už niekedy ocitli v situácii, kedy ste boli svedkom ostrej partnerskej hádky. Či už to boli Vaši známi, alebo niekto úplne cudzí, je pravdepodobné, že ste nevedeli čo v takej chvíli robiť a radšej ste sa začali nenápadne vzdaľovať. Čo i len sledovať takúto situáciu je aj pre dospelých často mimoriadne náročné.

Nie každý má však túto možnosť. Ak sú daní partneri zároveň aj rodičmi, ich maloleté dieťa, či deti väčšinou na výber nemajú. A nech už je to “len” tichá domácnosť, alebo dlhý a komplikovaný rozvod, či až ostré konflikty hraničiace s násilím, všetko je to pre dieťa emocionálna záťaž, ktorá sa na ňom môže skôr, či neskôr negatívne prejaviť.

Preto nielen o tom ako deti vnímajú konflikty rodičov, ako na ne reaguje ich myseľ a telo a aké ťažkosti im môžu spôsobiť, ale aj o tom čo si myslia rozvode, ako ho prežívajú a ako im ho môžeme pomôcť spracovať a prijať sme sa rozprávali so školskou psychologičkou a vysokoškolskou pedagogičkou z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave PhDr. Gabrielou Herényiovou, PhD.

------------

Spomenuté a súvisiace epizódy:

⌲ O párovom poradenstve s manželmi Zemandlovcami: ipcko.sk/hadky-ziarlivost-nevera-kedy-pomoze-parove-poradenstvo
⌲ O rozvodoch so Zuzanou Zimovou: ipcko.sk/ked-vyhra-nemusi-znamenat-vitazstvo-alebo-preco-su-rozvody-tak-narocne
⌲ O nenásilnej komunikácii s Petrom Kuklišom: ipcko.sk/ked-slova-ublizuju-najviac-ako-tomu-zabranit
⌲ O sebapoškodzovaní s Andreou Platznerovou: ipcko.sk/mysel-telo-bolest-preco-sa-mladi-ludia-sebaposkodzuju
⌲ O samovražde s Marekom Madrom: ipcko.sk/vsetko-co-ste-chceli-vediet-o-samovrazde

------------

00:00
Úvod

01:34
Na čo sú nám v živote konflikty? Ako by bez nich vyzeral život?

04:54
Ako dieťa vníma nezhody a hádky rodičov? Prečo si prenáša ich konflikty na seba?

08:17
Ako sa reakcie detí na konflikt rodičov menia vekom? Čo je to separačná úzkosť?

11:13
Pri ktorých reakciách už je vhodné vyhľadať odborníka?

12:40
Ako pomôcť deťom spracovať fakt, že nezhody sú súčasťou života a vzťahov?

14:32
Prečo sa u malých detí prejavujú duševné ťažkosti a stres somaticky? Ako na to správne reagovať?

17:54
Ako sa prejavujú vo vyššom veku?

20:00
Čo pre deti znamená rozvod?

21:46
Ako deti vnímajú svojich rodičov? Všímajú si aj ich negatívne vlastnosti?

24:28
Ako deti reagujú na rozvod? Čo je regres a popretie?

26:04
Môže si dieťa aj želať rozvod rodičov?

27:39
Sú regres a popretie nevedomé spôsoby ako opäť stmeliť rodičov? Prečo deti dokážu takmer až využívať rodičov? Ako tieto snahy ustrážiť?

30:46
Ako vnímajú rozvodovú situáciu staršie deti a mladí ľudia?

31:52
Ako na detí, napríklad v striedavej starostlivosti, vplývajú rozdielne štýly výchovy rodičov?

33:39
Ako sa konflikty alebo rozvod môžu odraziť v dospelom živote dieťaťa?

35:13
Ako sa život v konfliktnej, čo rozvádzajúcej sa domácnosti môže prejaviť na známkach, vzťahoch, či zdraví dieťaťa?

39:01
Prečo dokážu súrodenci rozdielne reagovať na rozvodovú situáciu? Ako ju vnímajú chlapci a ako dievčatá?

41:20
Je správne ak sa dieťa stane ochrancom, či dôverníkom rodiča, ktorý trpí konfliktom?

42:58
V akej pozícii by malo byť dieťa keď sa rodičia hádajú? Mali by sme byť ohľadom našich konfliktov voči nemu otvorení?

44:36
Ako mu môžeme pomôcť spracovať fakt, že rodičia sa rozvádzajú?

46:12
Čo môžu robiť starí rodičia, či noví partneri rozvedených rodičov?

48:11
Prečo pre deti rozvedených rodičov nie sú vhodné veľké zmeny?

48:55
Ako správne riešiť konflikty a ako to učiť deti?

------------

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov:

⌲ IPčko.sk: ipcko.sk 
⌲ Dobrá linka: dobralinka.sk 
⌲ Krízová linka pomoci: krizovalinkapomoci.sk | 0800 500 333
⌲ Káčko - kontaktný bod pre ľudí v krízových životných situáciách: ipcko.sk/kacko

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:

⌲ Facebook: facebook.com/hmmmpodcast 
⌲ Instagram: instagram.com/hmmm_podcast 
⌲ Youtube: youtube.com/user/IPcko 
⌲ E-mail: podcast@ipcko.sk 

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc:

⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu): patreon.com/ipckohmmm 
⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko): ipcko.darujme.sk/3057 
⌲ Prenájom štúdia: ipcko.sk/prenajmite-si-studijko-na-nahravanie-podcastu 

hmmm... pre Vás pripravujú:

⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko instagram.com/marek__franko   
⌲ Odborný dohľad: PhDr. Marek Madro, PhD. MBA instagram.com/marcusmadro, PaedDrZuzana Juráneková, MBA instagram.com/zuzkajuranekova, Mgr. Lenka Nemcová instagram.com/happylela

Podbean App

Play this podcast on Podbean App